Francisco Venzalá González, ANPEko lehendakari nazional berria


21 Dic, 2021

PRENTSA-OHARRA

ANPEREN IX. ESTATU BILTZARRA

ANPEren IX. Kongresu Sindikalak José Francisco Venzalá González hautatu du ANPEko presidente nazional berria, Estatuko idazkaritza berriarekin batera.

ANPE sindikatuak bere IX. Biltzar Sindikala ospatu du abenduaren 17an eta 18an, honako lelo honekin: «ANPE, etorkizuneko erronken alde». Bertan, José Francisco Venzalá González hautatu dute datozen lau urteetarako ANPEko presidente nazional gisa, Nicolas Fernández Guisado ordezkatuz. Azken horrek 2006an hartu zuen ardura hori, eta kongresu honetan bere etapa profesionala eta sindikala itxi du.

Kongresu honetan, Estatuko Idazkaritza Iraunkor berria ere aukeratu da, legealdi honetan presidente berriarekin batera arituko dena. Talde berritu eta esperientzia handikoa da, eta etorkizuneko erronka berrietara bultzatzen jarraituko du ANPE, leloak adierazten duen bezala, hezkuntza publikoaren eta bertako irakasleen erreferente izaten jarraitzeko lurralde nazional osoan.

1978. urtean ANPE sindikatu-erakunde gisa eratu zenetik, bere nortasun-ezaugarriak (independentzia eta profesionaltasuna) aldatu gabe mantendu dira, hezkuntza-munduko erreferente izanik eta egunero irakasle guztien lan-baldintzak hobetzeko lan eginez, irakasleen lanbidea eta irakaskuntza publikoa defendatuz.

Kongresuan bi ponentzia onartu dira, lau urte hauetan ekintza sindikala markatuko dutenak; lehenengoa gure hezkuntza-sistema arautzen duten edo arautuko duten hezkuntza-legeei buruzkoa izan da; “LOMLOEren eta Lanbide Heziketaren Legearen garapena” eta bigarrena, irakasleei buruzkoa, irakasleen lan-baldintzei eragiten dien araudiaren garapenari buruzkoa, "Irakasleak, lanbide-egoera, LOMEren 7. eta 11. xedapen gehigarriaren garapena”. Dokumentu horietan, datozen urteetan gure berehalako helburuak lortzeko oinarriak ezarri dira, ANPE irakaskuntza publikoko irakasleen sindikatua izaten jarrai dezan, lurralde nazional osoan proiektu komun bat defendatuz, autonomia-erkidego guztiekin bateragarria.

Era berean, egungo egoera politiko eta sozialari buruzko hausnarketa bat egin da, hezkuntza-eremuan zuzenean eragiten duena, COVIDetik eratorritako osasun-egoera eta horrek ikastetxeetan duen eragina ahaztu gabe, irakasleak 2020ko martxotik egiten ari diren lana balioetsiz eta haien lana aitortuz eta eskertuz.

Aldaketa politikoen eta ziurgabetasun sozialaren une konplexu eta zail hauetan, ANPEk bere printzipio eta balioak berretsi ditu, eta gure aldarrikapen nagusien norabidea markatzen duten ildo programatikoak berritu ditu:

  • Irakaskuntza publikoa lehentasunez sustatzea (beste sare batzuekin aurrez aurre jarri gabe), hezkuntza-sistemaren ardatz egituratzailea eta gizarte-kohesioaren eta aukera-berdintasunaren bermatzailea den aldetik.

Beharrezkoa da berdintasunaren eta gizarte-kohesioaren printzipioa bermatzea lurralde nazional osoan, eta autonomia-erkidegoen arteko desberdintasun itzelak konpontzea, hezkuntza-administrazio guztien arteko elkartasuna, koordinazioa eta lankidetza sustatuz eta Estatu osoan oinarrizko irakaskuntza komunak bermatuz.

  • Ikasle guztiei ziurtatzea gaztelania Estatuko hizkuntza komuna dela, autonomia-erkidegoetako hizkuntza koofizialekin batera.
  • Eskola-eredu bikaina sustatzea, ikasle bakoitzaren errendimendu handiena lortzeko eta hori lortzeko ahalegina egiteko, desberdintasun sozioekonomikoak konpentsatzeko eta benetako gizarte-igogailu bihurtzeko.

Beti egin dugu merezimenduaren, zorroztasunaren eta ikaskuntza-ahaleginaren kultura debaluatzen duten neurri guztien aurka. Proposamen horiek motibazioa kentzen diete ikasleei eta irakasleei, eta, batez ere, ikasle behartsuenei, sistematik kanpoko gabeziak konpentsatu ezin dituztenei, kalte egiten diete.

  • Irakasleen egoerari eta etorkizun profesionalari behingoz heltzea, irakasleen lanbideak aurrean dituen erronka berriei erantzuteko, irakasleen lanbidearen lege bat aldarrikatuz eta irakaskuntzako funtzio publikoaren esparruan, Irakasleen Estatutu baten bidez.
  • Ordainsari-parekatzearen ildoan aurrera egitea, lurralde mailako bereizkeria saihesteko eta, etorkizun hurbilean, irakasleen kidego guztiak A1 ordainsari-talde berekoak izatea lortzeko.
  • Ratioak murrizteko errefortzuak mantentzea eta handitzea, ez bakarrik higiene- eta osasun-neurriak betetzeko eta etapa guztietan aurrez aurreko hezkuntza ahalbidetzeko eta ziurtatzeko, baita covid-a eragin duten ikasleen ikaskuntza-gabeziak konpentsatzeko eta banakako hezkuntzaren aldeko apustua egiteko ere.
  • Eskola Bizikidetza Hobetzeko benetako Plan Nazionala egitea, autonomia-erkidegoen beharrezko lankidetzarekin, ikastetxeetako bizikidetza bultzatzeko eta, besteak beste, irakasleen agintaritzaren arauzko garapena, biktimak babesteko protokoloak barne hartzen dituen eskola-jazarpenaren prebentziorako programa eta tresnak, irakasleak prestatzeko berariazko plan bat eta Eskola Bizikidetzari buruzko Estatuko Behatokiaren sustapena jasotzeko.
  • Eskola Bizikidetza Hobetzeko benetako Plan Nazionala egitea, autonomia-erkidegoen beharrezko lankidetzarekin, ikastetxeetako bizikidetza bultzatzeko eta, besteak beste, irakasleen agintaritzaren arauzko garapena, biktimak babesteko protokoloak barne hartzen dituen eskola-jazarpenaren prebentziorako programa eta tresnak, irakasleak prestatzeko berariazko plan bat eta Eskola Bizikidetzari buruzko Estatuko Behatokiaren sustapena jasotzeko.
  • Finantzaketa-akordio bat lortzea, Estatu osoan behar diren erreformak eta aldaketak berdintasunean egin ahal izateko.
  • Irakasleen kolektiboan sortu berri diren ziurgabetasunak ebaztea:

o  Premiaz egitea LHko irakasle teknikoen kidegoko ikaskideak bigarren hezkuntzako irakasleen kidegoan berehala integratzeko jarduerak, Legean aurreikusitako baldintzetan.

o  Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko etorkizuneko legea izapidetzeari dagokionez, bitarteko eta etorkizuneko izangaien kolektiboan bereziki sortutako ziurgabetasunari argitzea eta erantzutea.

Ezinbestekoa da erreforma horiek ikuspegi orokor batetik eta oinarrizko hiru premisaren arabera egitea: betiere, egungo irakasleen egoera juridiko indibidualizatuak errespetatuz, betiere irakasleen ordezkari legitimoen foro eta negoziazio-eremuen bitartez parte hartuz eta inplikatuz, eta edozein erreforma beharrezko ziurtasun juridikoak bermatzen duela bermatuz.

Badakigu hezkuntza-politika kudeatzea konplexua eta zaila dela. Horregatik, beharrezkoa da une oro eta edozein egoeratan elkarrizketarako eta adostasunerako prest egotea, eta hezkuntzako profesionalen esperientzia, parte-hartzea eta inplikazioa izatea.

ANPEk ilusioz bultzatzen jarraitzen du etorkizunera, irakaskuntza publikoarekiko eta bertako irakasleekiko konpromiso ukaezinetik.

 

nota-de-prensa-cast