ANPEk Nazioarteko Liburuaren Eguna ospatzen du


24 Abr, 2023

"Liburuaren eta Egile Eskubideen Munduko Eguna" apirilaren 23an ospatzen da urtero, eta UNESCOk ezarri zuen, irakurzaletasuna sustatzeko eta jabetza intelektualaren eskubidea ezagutarazteko eta defendatzeko.

ANPE bat dator ospakizun honen balioekin, bai Liburuaren garrantziari dagokionez, belaunaldien eta kulturen arteko hari nagusi gisa, bai ezagutzaren transmisore amaiezin gisa, bai bakerako eta gizarte-ongizaterako tresna gisa.

Egun honetan aipamen berezia egiten diegu gure irakasleei, egunero ahalegintzen baitira ikasleengan irakurzaletasuna sustatzen, irakurtzeko gaitasuna eta ulermena hobetzen, haien irudimena garatzen eta inguruan duten munduari buruz ikasten laguntzen duen tresna gisa; gainera, hiztegia, hizkuntza-aberastasuna, memoria eta kontzentrazioa, gaitasunak eta tresnak hobetzen ditu, horiek gabe ezinezkoa izango bailitzateke ezagutza eskuratzea edo pentsamendu kritikoa prestatzea.

ANPEk, irakurketaren balioa azpimarratzeaz gain, ikastetxeetan inbertsio handiagoa egitea eskatzen dugu, liburuetarako irisgarritasuna handitzeko eta irakasleei burokrazia txikiagoa emateko, ikasgeletan eta geletatik kanpo irakurzaletasuna sustatzeko denbora gehiago eman ahal izateko.


“El Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor”, se celebra cada año el 23 de abril y fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer y defender el derecho de la propiedad intelectual.

ANPE comparte los valores de esta celebración, tanto en la relevancia del Libro como hilo conductor entre generaciones y culturas, como transmisor imperecedero de conocimiento y como instrumento para la paz y el bienestar social.

Mención especial en este día a nuestro profesorado que se esfuerza cada día en fomentar la lectura en el alumnado, mejorando su capacidad y comprensión lectora, como instrumento que ayuda a desarrollar su imaginación y a aprender sobre el mundo que les rodea; además, mejora el vocabulario, la riqueza lingüística, memoria y concentración, capacidades y herramientas sin las cuales no resultaría posible la adquisición del conocimiento o la formación del pensamiento crítico.

Desde ANPE, además de realzar el valor de la lectura, reclamamos una mayor inversión en los centros educativos para aumentar la accesibilidad a libros y una menor burocracia a los docentes para poder dedicar más tiempo a fomentar la lectura dentro y fuera de las aulas.