Educación ha hecho oficial la Oferta Pública de Empleo 2022


09 May, 2022

 

2022ko Lan Eskaintza Publikoak ofiziala egin du Hezkuntza Sailak

Hezkuntza Sailak sindikatuei jakinarazi die 2022an 6.300 plaza baino gehiago eskainiko direla Lan Eskaintza Publikoetan, hauetako 4.357 plaza irakasleei zuzenduak izango dira:

 • Horietatik 1.798 plaza merezimendu-lehiaketaren modalitatean eskainiko dira
 • 747 plaza, kanporatzailea ez den oposizio-lehiaketa bidez
 • 812 plaza oposizio-lehiaketa arruntaren bidez
 • 985 plaza lan-legepeko langileentzat
  • 520 plaza Hezkuntza Berezirako
 • Lan Eskaintza Publikoa- 2022ko birjartze tasa
  • 1.000 plaza

Indarrean den araudiaren arabera, honako baldintza hauek bete behar dira plaza hutsak aukera horietan sartzeko:

 • Merezimendu-lehiaketa
  • 2016 baino lehen sortutako eta aldi baterako langileek betetzen dituzten plazak izatea.
  • 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen lanean ari diren bitartekoek betetako plazak.
 • Oposizio-lehiaketa ez kanporatzailea
  • 2020ko abenduaren 31rako azken 3 urteetan bitarteko langileek betetzen zituzten lanpostuak
 • Oposizio-lehiaketa arrunta
  • Hutsik dauden gainerako plazak

___________________________________________________________________________________________________________

Educación ha hecho oficial la Oferta Pública de Empleo 2022

El Departamento de Educación ha comunicado a los sindicatos que en 2022 se ofertarán más de 6.300 plazas en las Ofertas Públicas de Empleo, de las cuales 4.357 serán dirigidas al profesorado:

 •  1.798 plazas se ofertarán en la modalidad de concurso de méritos.
 • 747 plazas mediante concurso-oposición no eliminatoria.
 • 812 plazas mediante concurso-oposición ordinaria.
 • 985 plazas para personal laboral.
  • 520 plazas para Educación Especial
 • Oferta Pública de Empleo-tasa de reposición 2022.
  • 1.000 plazas

De acuerdo con la normativa vigente, para acceder a estas opciones las plazas vacantes deben cumplir los siguientes requisitos:

 • Concurso de méritos
  • Plazas creadas con anterioridad a 2016 y ocupadas por personal eventual
  • Plazas cubiertas por interinos que estén trabajando antes del 1 de enero de 2016
 • Concurso de oposición no eliminatarioa
  • Puestos ocupados por personal interino en los últimos 3 años al 31 de diciembre de 2020
 • Concurso de oposición ordinaria
  • Resto de plazas vacantes

1
2