21-22 maisu-maistren Kidegoko lekualdatze-lehiaketa. Akatsak zuzentzea eta behin betiko zerrenda.


14 Mar, 2022

Joan den martxoaren 11n, merezimenduen baremoa zuten onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratu zen. Zerrenda guztiak hezigunea.euskadi.eus webgunean ikusi ahal izango dituzu.
Gogoratu, ados ez bazaude, apirilaren 11ra arteko epea errekurtsoa aurkezteko.

____________________________________________________________________________

Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros 21-22. Subsanación de errores y lista definitiva
El pasado día 11 de marzo se publicaron la lista definitiva de admitidos/as  con el baremo de méritos y excluídos/as. Podrás ver todas las listas en hezigunea.euskadi.eus
Recuerda que en caso de disconformidad tienes el plazo abierto hasta el 11 de abril para  realizar recurso de alzada.