Maisu-maistren lekualdatze-lehiaketa eta espezialitateen onarpena


05 Oct, 2021

Maisu-maistren lekualdatze-lehiaketa eta espezialitateen onarpena

Maisu-maistren lekualdatze-lehiaketetan, azaroaren 4ko 1594/2011 Errege Dekretuan aurreikusitako titulazio-baldintzak betetzen dituzten beste espezialitate bateko lanpostuak eskatu ahal izateko, espezialitatea aldez aurretik onartuta egon behar da, interesdunak eskatuta (bete ohar honen aurreko ataletako jarraibideak). Administrazioak ez ditu espezialitateak ofizioz aitortzen. Hurrengo lekualdatze-lehiaketaren deialdi autonomikoaren aurrean, hurrengo lekualdatze-lehiaketan parte hartu nahi duten eta beste espezialitate bat eskuratzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonek ahalik eta lasterren parte hartzea gomendatzen da.

ESKABIDE ORRIA

______________________________________________________________________________________________________

Concurso de traslados de maestros y maestras y reconocimiento de especialidades.

En los concursos de traslados de maestros y maestras para poder solicitar puestos de otra especialidad para la que se reúnen los requisitos de titulación previstos en el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, la especialidad debe estar previamente reconocida, por medio de solicitud del o la interesada (seguir las indicaciones de los apartados anteriores a esta Nota). No se reconocen de oficio especialidades por parte de la Administración. Ante la próxima convocatoria de concurso de traslados autonómico recomendamos que, con anterioridad a su inicio, aquellas personas interesadas en participar en el próximo concurso de traslados y que reúnan los requisitos para adquirir otra especialidad, lo hagan a la mayor brevedad posible.

HOJA DE SOLICITUD