2022-2023 ikasturtearen birbaremazioaren hasiera.


08 Nov, 2021

Birbaremazio-prozesua gaur hasten da. Prozesuaren hasiera aurreratu da, ikasturte hasierako esleipenen hasiera eta amaiera aurreratzea aurreikusten baita; horrek zuzeneko eragina du birbaremazio-prozesuetan, esleipen horien egutegira egokitu behar baitira, eta, beraz, aurreratu ere egin behar dira.

Birbaremazio-prozesu osoan zehar argitaratu beharreko informazioa Sailaren webgunean eta https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio atarian argitaratuko da, orain arte informazioa argitaratu den ataria laster desagertuko baita www.irakasle.eus.

2021eko azaroaren 8tik 16ra arteko epea ireki da, biak barne, identifikazio-datuak eta aukerak aldatzeko, aldatutako aukerekin edo merezimendu berriekin lotutako dokumentazio berria aurkezteko edo egoki iritzitako alegazioak egiteko.

 

Hoy comienza el proceso de rebaremación. Se adelanta el inicio del proceso, ya que se prevé adelantar el inicio y la finalización de las adjudicaciones de comienzo de curso, lo que incide directamente en los procesos de rebaremación, que deben ajustarse al calendario de estas adjudicaciones, por lo que también deben adelantarse.

La información a publicar durante todo el proceso de rebaremación se publicará en la página web del Departamento y en https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio, ya que el portal en el que se ha publicado la información desaparecerá próximamente en www.irakasle.eus.

Se ha abierto el plazo del 8 al 16 de noviembre de 2021, ambos inclusive, para modificar los datos identificativos y opciones, aportar nueva documentación relacionada con las opciones modificadas o nuevos méritos o realizar las alegaciones que se estimen oportunas.